Міські зібрання у м. Волноваха на тему «Стратегії розвитку молодіжної політики»

Міські зібрання у м. Волноваха на тему «Стратегії розвитку молодіжної політики»

Міські зібрання у форматі Town Hall Meetings у м. Волноваха на тему «Стратегії розвитку молодіжної політики»

Ключовим завданням процесу децентралізації є створення умов, щоб перед юнаками та дівчатами не поставало питання виїзду зі своїх громад. Нині є нагальним вирішення низки питань, що стосуються формування молодіжної політики, як на національному, так і на регіональному рівнях: національно-патріотичне виховання, громадянська освіта, розвиток волонтерства, сприяння зайнятості молоді, розвиток молодіжного підприємництва. Молодіжні центри покликані сприяти впровадженню всіх вищезазначених компонентів та організовувати змістовне дозвілля молоді. Молодіжна державна політика має бути обґрунтованою й враховувати потреби та запити молодих людей.

Міські зібрання у форматі Town Hall Meetings надають можливість усім зацікавленим сторонам – представникам влади та громадськості – обговорити проблемні питання молодіжної політики та виробити спільне бачення їх вирішення.

м.Волноваха
м.Волноваха