Стрепоченко Ольга Миколаївна

Київ
фото недоступне

Магістр з міжнародних відносин, європейська політика.

Прес-секретар.
Обов’язки:
1. за дорученням народного депутата України вивчаю питання, що входять до його компетенції, готую по них необхідні інформаційно-аналітичні, довідкові та інші матеріали;
2. беру участь у підготовці народному депутатові України виступів, доповідей, співдоповідей тощо;
3. налагоджую та підтримую відносини з мас-медіа;
4. забезпечую інформаційне наповнення сторінок народного депутата України в соціальних мережах та здійснюю аналіз ефективності цієї роботи;
5. беру участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вношу пропозиції щодо шляхів їх вирішення;
6. виконую інші доручення народного депутата України у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.