Стрепоченко Ольга Миколаївна

Київ

Магістр з міжнародних відносин, європейська політика

Прес-секретар

Обов’язки:
1. За дорученням народного депутата України вивчаю питання, що входять до його компетенції, готую по них необхідні інформаційно-аналітичні, довідкові та інші матеріали.
2. Беру участь у підготовці народному депутатові України виступів, доповідей, співдоповідей тощо.
3. Налагоджую та підтримую відносини з мас-медіа.
4. Забезпечую інформаційне наповнення сторінок народного депутата України в соціальних мережах та здійснюю аналіз ефективності цієї роботи.
5. Беру участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вношу пропозиції щодо шляхів їх вирішення.
6. Виконую інші доручення народного депутата України у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.